Flyttar fyllning med stora grävmaskinen, höjer tomten och grovplanerar.