Utbyggnad av parkering vid Flottsbro skidbacke

Ett träds rötter har letat sig in och förstört avloppsledningen till det här gatuköket. Vi fick i uppdrag att byta ut avloppet, och i samband med det uppdaterades dagvattnet som leds från byggnaden.

Nya röret monterat i brunnen. Lite kablar som dykt upp.

Dagvatten samt rensbrunn monterade.

Här har vi återfyllt och lagt på ny jord, sått gräs och avetablerat.